แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่ น้ำตก ...  
     
ท่านคิดอย่างไรกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
 
   
 
ตอบแบบประเมินเพิ่มเติม

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 xcโครงสร้าง | วิสัยทัศน์ |บุคลากร |ทำเนียบคลังจังหวัด

::: บุคลากร :::
นางสรณ์ปวีณ์ อินทรพิทักษ์
คลังจังหวัดกาญจนบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป


กลุ่มงานวิชาการ
ด้านการคลังการบัญชี

กลุ่มระบบบริหาร
การคลัง(GFMIS)

กลุ่มบริหารการคลัง
และเศรษฐกิจ (CFO)

หัวหน้าฝ่าย
หัวหน้ากลุ่มงาน
หัวหน้ากลุ่มงาน
หัวหน้ากลุ่มงาน


เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน


นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ


นักวิชาการคลังชำนาญการ


เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส

|
|
|
|

* (ว่าง)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

นักวิชาการคลังชำนาญการ


เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน


นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

|
|
|
|

นัดจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานคลังชำนาญงาน


พนักงานพิมพ์


นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

|
|
|
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

นักวิชาการคลัง

|
|
   

พนักงานขับรถยนต์

นักบัญชี
|
   

เจ้าพนักงานธุรการ

   
    

หมายเหตุ::::
 
              
 * อัตราว่าง 2 อัตรา
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน 2 อัตรา


 

 

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 0-3451-1142 , โทรสาร 0 -3451-2991
E-mail : kri@cgd.go.th
---- Best view in resolution 1280x 960 pixels ----
@ Copyright 2010 by Kanchanaburi provincial office of comptroller generral